Zdravotní pojištění při dosažení důchodového věku a chybějící době pojištění

Otázka:

Dobrý den, manželka dosáhne důchodového věku 09.2013, ale nemá potřebnou dobu pojištění. Schází ji 5 let. Je možné zažádat o předdůchod, resp. dosažením důchodového věku bez nároku na starobní důchod přebírá zdravotní pojištění stát? Děkuji.

Odpověď:

Zdravotní pojištění při dosažení důchodového věku a chybějící době pojištění

Předdůchod je pouze formou čerpání naspořených peněz od penzijní společnosti. To, že vaše manželka nemá potřebnou dobu pojištění není překážkou pro výplatu předdůchodu.

Podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona o veřejném zdravotním pojištění jsou státními pojištěnci osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu a nemají příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a nepožívají žádný důchod z ciziny, nebo tento důchod nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální mzdy; za takovou osobu se nepovažuje osoba, která žádost o přiznání důchodu nepodala.

Pokud bude mít vaše manželka zamítavé rozhodnutí z ČSSZ o (ne)přiznání starobního důchodu, bude od měsíce v němž dosáhne důchodového věku zdravotně pojištěná.