Když je zaměstnanec uznán invalidním ve 3. stupni, platí pro něj minimální vyměřovací základ u zdravotního pojištění?

Otázka:

Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat, jak je to v případě zdravotního pojištění, když je zaměstnanec uznán invalidním ve 3. stupni, ale nepobírá důchod a zároveň pracuje na zkrácený úvazek u zaměstnavatele zaměstnávající víc než 50% OZP. Je zdravotní pojištění počítáno z minimálního základu (tedy pro rok 2022 z 16200,- Kč) nebo jen ze skutečného výdělku (samozřejmě když je menší než 16200,- Kč)? Dle mého názoru první možnost, jelikož není splněna podmínka pobírání důchodu, ale nejsem si jistý.
Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Když je zaměstnanec uznán invalidním ve 3. stupni, platí pro něj minimální vyměřovací základ u zdravotního pojištění?

Minimální vyměřovací základ neplatí pro osoby, za které je plátcem zdravotního pojištění stát – § 3 odst. 8 písm. e) zákona č. 592/1992 Sb. U invalidity třetího stupně pak není vyžadováno, aby byl invalidní důchod přiznán, ale stačí uznání tohoto stupně invalidity – § 7 odst. 1 písm. j) zákona č. 48/1997 Sb. Osoby uznané invalidní ve III. stupni invalidity jsou tedy státními pojištěnci (i bez přiznání důchodu) a neplatí pro ně povinný minimální vyměřovací základ.

Jiná situace platí u možnosti u vámi zmiňovaných zaměstnavatelů snížit vyměřovací základ o částku stanovenou zákonem. Tuto situaci řeší § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb.:

Je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců osoba, které byl přiznán invalidní důchod, je u ní vyměřovacím základem částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.

Jak vidíte, invalidní důchod musí být pro tyto účely přiznán, tj. nestačí být pouze uznán invalidním, ale zaměstnanec musel získat i potřebnou dobu pojištění a invalidní důchod mu musí být vyplácen.