V 68 musím znovu požádat o starobní důchod?

Otázka:

Dobrý den,dle věku mám odejít do důchodu v roce 2019 dne 25.12. Vzhledem k tomu, že jsem 18 let pracovala pro italskou firmu zde v Česku, která mi / jak jsem bohužel pozdě zjistila/ neplatila sociální, tak budu mít sotva 24 let místo 35 let potřebných k výplatě důchodu. 31.12.2018 mi končí pracovní doba na dobu určitou a půjdu se zaevidovat na ÚP- kde budu dostávat podporu 11 měsíců. Můj dotaz je, zda mám poté zažádat o předdůchod / penzijní si platím přes 15 let, takže částku mám naspořenou/. Nebo rovnou žádat o starobní důchod s tím, že mi nic nedají do 68 let – ale stát za mne bude platit sociální a zdravotní – a v 68 musím znovu požádat o starobní důchod? Pochopila jsem to dobře??? Předem děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

V 68 musím znovu požádat o starobní důchod?

O předdůchod si samozřejmě požádat můžete, je to vaše svobodné rozhodnutí, jak se svým penězi u penzijní společnosti naložíte.

O starobní důchod si po dosažení důchodového věku požádat můžete, ale pokud nesplníte podmínku získání potřebné doby pojištění, žádost bude zamítnuta. Pokud toto zamítavé rozhodnutí doložíte zdravotní pojišťovně, budete zdravotně pojištěná. Sociálně pojištěná nebudete (stejně jako jste zřejmě nebyla v minulosti). O poměrný starobní důchod je třeba při dosažení potřebného věku znovu zažádat.