Výkon výdělečné činnosti pojištěnce nevyžaduje zcela mimořádné podmínky

Otázka:

Dobrý den,
od září loňského roku jsem v evidenci ÚP jak uchazeč o zaměstnání a současně jsem ID – 2. stupně. Od prosince je mi vyplácena podpora v nezaměstnanosti. V roce 2023 u mne došlo ke zhoršení zdravotního stavu a v současnosti mne byl přiznán ID – 3. stupně. Reakce ÚP byla následující, ihned zažádat o zrušení výplaty dávek atd. V posouzení zdravotního stavu je uvedeno: Výkon výdělečné činnosti pojištěnce nevyžaduje zcela mimořádné podmínky podle §6 vyhlášky č.359/2009Sb., o posuzování invalidity. Z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu poklesla jeho pracovní schopnost o 70% a nesplňuje podmínky § 6 vyhlášky č.359/2009Sb., o posuzování invalidity. Toto posouzení mne zajímá v souvislosti s §25 odst. 2 písm. d zákona 435/2004Sb. – Zákona o nezaměstnanosti tj. jestli jsem schopen výdělečné činnosti a tudíž není důvod k pozastavení výplaty podpory v nezaměstnanosti při ID 3. stupně. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Výkon výdělečné činnosti pojištěnce nevyžaduje zcela mimořádné podmínky

Kdybyste byl podle posudkového lékaře schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek, bylo by to v posudku o invaliditě takto uvedeno. U vás je uvedeno, že váš výkon výdělečné činnosti nevyžaduje zcela mimořádné podmínky, takže v evidenci úřadu práce být nemůžete a nemůžete pobírat ani podporu v nezaměstnanosti. Postup úřadu práce v souladu se zákonem.