Mohou být i u invalidity II. stupně stanoveny „mimořádné podmínky“?

Otázka:

V evidenci uchazečů o zaměstnání může být podle zákona i poživatel invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, ale pouze za předpokladu, že je dle posudku “schopen výdělečné činnosti pouze za zcela mimořádných podmínek”.
Je možno o doplnění této klauzule do rozhodnutí o ID II:stupně “schopen výdělečné činnosti pouze za zcela mimořádných podmínek” požádat, pokud ano, jak? Je tato možnost poskytována i psychiatrickým pacientům? Existuje nějaké riziko při žádání o tento doplněk?
Moc děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mohou být i u invalidity II. stupně stanoveny „mimořádné podmínky“?

„Mimořádné podmínky“ mohou být u poživatelů invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně přiznány, aby se mohli evidovat jako uchazeči o zaměstnání na úřadu práce. V opačném případě (pokud není schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek) se poživatel invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně nemůže na ÚP registrovat.

Poživatel invalidního důchodu pro invaliditu II. stupně žádné omezení v možnosti registrace jako uchazeč o zaměstnání na ÚP nemá a je tak bezpředmětné se mimořádnými podmínkami v případě nižších stupňů invalidity zabývat. Vyláška s tím tedy vůbec nepočítá – § 7 písm. f) bod 6. vyhlášky č. 359/2009 Sb.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
Já jsem to špatně napsal. Chtěl jsem se zeptat na invaliditu III. stupně. Takže prosím, otázka zní:
Je možno o doplnění této klauzule do rozhodnutí o ID III:stupně “schopen výdělečné činnosti pouze za zcela mimořádných podmínek” požádat, pokud ano, jak? Je tato možnost poskytována i psychiatrickým pacientům? Existuje nějaké riziko při žádání o tento doplněk?
Moc děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ano, o přehodnocení „mimořádných podmínek“ požádat můžete. Dostavte se na vaší OSSZ, kde s vámi požadavek mohou sepsat. V tomto případě neexistuje žádný formulář, který by se využíval.

Mimořádné podmínky jsou taková úprava pracovního místa (prostředí), která umožňuje výkon zaměstnání i invalidním důchodcům ve III. stupni invalidity. Např. aby mohl být zaměstnaný vozíčkář nebo slabozraký člověk. Nemyslím, že by se stavením úpravou pracoviště změnila schopnost zaměstnání osoby s psychiatrickou diagnózou.

Co to jsou “zcela mimořádné podmínky”?

Zcela mimořádnými podmínkami, za nichž je pojištěnec schopen výdělečné činnosti v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 %, se rozumí zásadní úprava pracovních podmínek, pořízení a využívání zvláštního vybavení pracoviště, zvláštní úpravy stávajících strojů, nástrojů, používání zvláštních pracovních pomůcek nebo každodenní podpora nebo pomoc na pracovišti formou předčitatelských služeb, tlumočnických služeb nebo pracovní asistence.