Zastavení výplaty starobního důchodu a získání další doby pojištění

Otázka:

Dobrý den, manžel je narozen 28. 7. 1947 a ve starobním důchodu je od 28. 7. 2009. Teprve nyní jsem zjistila, že má celkovou dobu pojištění 45 roků a 341 dnů. To znamená, že mu chybí 24 dnů do 365, aby měl 46 roků pojištění. Prosím o radu, jak postupovat, aby toho dosáhl a zda se vyplatí se tím vůbec zabývat? VPZ činí 15524,-Kč. Od 1. 1. 2014 procentní výměra důchodu 11462,-Kč a základní výměra 2340,-Kč tj. celkem 13802,-Kč. Manžel je OSVČ pracuje a pobírá starobní důchod. Děkuji za odpověď a zdravím vás.

Odpověď:

Zastavení výplaty starobního důchodu a získání další doby pojištění

Děkuji za zajímavý dotaz. Začnu odzadu: Zastavit starobní důchod na 24 dní, a tím získat další rok doby pojištění, je možné. Za tuto dobu by váš manžel musel ČSSZ vrátit důchod cca v částce 11.042 Kč (13.802 / 30 x 24). Důchod by se mu tímto postupem zvýšil o 233 Kč (15.524 x 1,5 %). Návratnost takového postupu je tedy necelých 48 měsíců (11.042 / 233) – zde záleží na vás, zda uvedený postup považujete za výhodný, či nikoliv.

Nyní však vyvstává otázka, jak v případě vašeho manžela něco takového vůbec provést. Pokud by byl váš muž zaměstnaný, nebyl by zde žádný problém – důchod by se dopředu zastavil a poté opět zpětně uvolnil a současně by se požádalo o úpravu důchodu.

V případě OSVČ celou věc komplikuje to, že nevím, zda je váš manžel účasten sociálního pojištění jako OSVČ vykonávající vedlejší činnost nebo není. V případě, že není, mohl by se sice k pojištění přihlásit, ale vzhledem k tomu, že u OSVČ je třeba pojištění zaplatit za celý kalendářní rok (pokud celý rok podniká), dost by to  prodloužilo výše uvedenou návratnost (na přibližně 7 let).

Jestliže váš manžel je (musí být) účasten sociálního pojištění OSVČ, je mou popsaný postup akceptovatelný. V případě OSVČ však zde jsou jisté „záludnosti“. Především OSVČ se v drtivé většině případů k pojištění přihlašují zpětně po podání přehledu o příjmech a výdajích. Pokud si tedy váš manžel požádá o zastavení výplaty důchodu (lze jen dopředu) a poté o jeho uvolnění (mělo by jít pouze zpětně), nebude si moci požádat ihned o přepočet důchodu. O to si bude moci požádat až po podání přehledu a zaplacení pojistného (tedy až další rok).

Další věc, na kterou vás musím upozornit, že ČSSZ není ve vyřizování těchto „nestandartních“ požadavků moc pružná a vyřízení často velmi dlouho trvá. Může se tak stát, že důchod na váš popud zastaví, ale uvolnění může trvat i několik měsíců.

Vzhledem ke složitosti vše doporučuji konzultovat na vaší OSSZ.