Základní výměra vdovského a starobního důchodu při době pojištění získané v zahraničí

Otázka:

Mám otázku k výpočtu vdovského důchodu. Žiju v zahraničí. Můj muž zemřel v roce 2020. Manžel měl v roce 2020 starobní důchod z Čech 6.193,– Kč (2.703,– procentní a 3.490,– základní).Já jsem měla v roce 2020 starobní důchod 1.931,– Kč (1.329,– procentní a 602,– Kč základní). Pracovala jsem v Čechách ani ne 2 roky. Na který základní důchod mám pro výpočet vdovského důchodu nárok, po muži 3.490,– nebo na můj 602,– ? V roce 2021 se můj procentní důchod zvýšil na 1.424,– Kč a základní na 613,– Kč. Děkuji Vám za odpověd.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Základní výměra vdovského a starobního důchodu při době pojištění získané v zahraničí

Jedná se o základní výměru a procentní výměru. Vaši situaci řeší § 61 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. Ve vašem případě budete mít nárok na dílčí starobní důchod a „jiným“ důchodem bude vdovský důchod po manželovi, který ve vašem případě není dílčený. Budete tedy pobírat „plnou“ základní výměru (v roce 2020 3.490 Kč, v roce 2021 3.550 Kč) a procentní výměry vdovského a starobního důchodu.

Otázka doplněna:

Mohl byste mě ještě říct, jak vysoké jsou procentní výměry vdovského a starobního důchodu? Nejlepší by bylo, kdyby jste mě mohl říci, jak vysoký důchod bych zhruba měla. Byla jsem v červenci v Čechách a tam jsem měla termín u Okresní správy socialního zabezpečení. Tamější zaměstnankyně to spočítala tak, že bych měla asi o 200,– Kč víc než mám nyní. To se mě zase neshodovalo s výpovědma v internetu. Kvůli tomu bych o vdovský důchod nežádala.
Jsem nadšená, jak rychle odpovídáte. Děkuji Vám.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

V souladu s výše uvedený ustanovením budete v roce 2020 činit vaše základní výměra 3.490 Kč, procentní výměra vdovského důchodu bude činit polovinu procentní výměry manžela, tj. 1.352 Kč a z vašeho starobního důchodu bude vyplácena pouze polovina procentní výměry, tj. 665 Kč. Celkem 5.507 Kč.

Od ledna 2021 se důchody zvalorizují – základní výměra na 3.550 Kč a procentní výměry o 7,1 %, tj. na částky 1.448 Kč a 713 Kč. Celkem budete pobírat 5.711 Kč.