Postup výpočtu úpravy důchodu po odložené výplatě

Otázka:

Hezký den pane Mařík,

prosím Vás o zodpovězení níže uvedených otázek, nejdříve podrobně popíši potřebné údaje k posouzení:

Žadatel o důchod, muž narození 11.2.1958 požádal o předčasný důchod k 31.12.2020 s výplatou ke dni vzniku nároku na řádný starobní důchod k 11.12.2021. Je stále v pracovním poměru a do 10.12.2021 bude v pracovní neschopnosti.

Z rozhodnutí ČSSZ přiznán důchod ve výši 15218,- kč
Procentní výměra ke dni vzniku za 46 roků pojištění činí 69% VZP 12373,- Kč
Krácení o 3,6% VZP činí -645,- Kč
výše procentní výměry činí 11728,- Kč
pevná částka důchodu +3490,- Kč
Starobní důchod činí 15218,- Kč

1. Kolik bude činit přepočtený důchod od 11.12.2021 když tím bude odmazáno krácení o 3,6% ?
Počítám to správně, že bez krácení by činil 15863,- Kč a následně zvalorizován na částku 16802,- Kč ?

2. Ke dni 11.12.2021 bude mít o 1 rok pojištění více, tedy celkem 47 roků pojištění a procentní výměra by měla činit
70,5 % , což by mělo být 12641,-Kč
+ pevná částka +3490,- Kč
důchod celkem 16131,- Kč

po valorizaci 17089,- Kč

Nejsem si jist, zda moje úvaha a postup výpočtu je správný.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Postup výpočtu úpravy důchodu po odložené výplatě

ČSSZ bude v tomto případě postupovat tak, že „odmaže“ krácení za předčasnost a starobní důchod výší díky získání dalšího celého roku pojištění. Až takto výšenou částku důchodu následně zvalorizuje.

K procentní výměře důchodu se přičte krácení a 1,5 % výpočtového základu za další rok: 11728 + 645 + 269 = 12642 Kč (procentní výměra důchodu).

K procentní výměře důchodu se přičte základní výměra 3490 Kč: 12642 + 3490 = 16132 Kč (důchod před valorizací).

Takto spočítaný důchod se zvalorizuje na 17090 Kč.