Matka má invalidní důchod III. stupně 5.300 Kč

Otázka:

Dobrý den. Řeším výši invalidního důchodu své matky. Dle rad uvedených zde na stránkách jsem písemně zažádal ČSSZ o opis přiznání důchodu. Matka má invalidní důchod III. stupně a v rozhodnutí se píše: ČSSZ Vám přiznává od 15.9.2003 plný invalidní důchod podle ustanovení § 39 odst. 1. písm. a) zákona č.155/1995 Sb. v platném znění.
plný invalidní důchod činí 3.437,- měs.
Dle nař. vl. č. 337/2003 Sb. se dle lednové splátky důchodu v roce 2004 zvyšuje:
procentní výměra – 2.181,- měs
základní výměra nadále ve výši – 1310,- měs
celkem náleží – 3.491,-
odůvodnění: Výše důchodu se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra činí 1.310,- měsíčně. Procentní výměra důchodu se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu (dále jen VPZ), který činí 3.457,-. Jeho výše odpovídá osobnímu vyměřovacímu základu 3.457,- za roky 1986 – 2002.
Procentní výměra ke dni vzniku nároku na důchod za 41 roků činí 61.50% VPZ.
Výše procentní výměry činí 2.127,-
Proc. výměra důch. vypočteného podle z.č. 100/1988 Sb. činí 1.818,- měs. takže náleží 2.127,- měs.

Dobu vedení v evidenci úřadu práce po 31.12.1995 jako uchazeče o zaměstnání, po kterou nenáleželo homtné zabezpečení nebo podpora v nezaměstnanosti a nebo podpora při rekvalifikaci, lze hodnotit nejvýše v rozsahu 3 roků před vznikem nároku na důchod.
Proti tomuto rozhodnutí se řádně opravné prostředky v řízení správním nepřipouštějí.

Prosím tedy o zhodnocení a případné další doporučení, jak postupovat. Přeci není možné aby tenhle stát dal mojí mámě 5.300,- měsíčně což je pod hranicí existenčního minima…

předem děkuji za jakýkoliv postřeh nebo radu

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Matka má invalidní důchod III. stupně 5.300 Kč

Vždy je třeba zkontrolovat osobní list důchodového pojištění, který je součástí rozhodnutí o přiznání důchodu, zda na něm jsou uvedeny všechny doby zaměstnání a jiné doby pojištění, které mají být při výpočtu důchodu hodnoceny. Pokud ano, tak zbytek výpočtu (údaje, které jste mi zaslal) je správně. Dopočítal jsem, že nyní vaše matka pobírá 5.824 Kč.

Takováto výše invalidního důchodu určitě možná je – pokud jsou vstupní údaje správné, tj. nechybí žádná doba pojištění, která by v evidenci ČSSZ měla být, je výše důchodu důsledkem toho, že vaše matka nějakou dobu (zřejmě na krátkou) nepracovala. Může jít i o kombinaci s nízkými odvody OSVČ.

Zřejmě máte na mysli životní minimum, ti činí 3.410 Kč, takže nejde o částku pod touto hranicí.