Základní výměra starobního důchodu

Otázka:

Dobrý den,
pobírám starobní důchod. Slyšela jsem, že se bude zvyšovat základní výměra starobního důchodu. Kolik to bude a co to je základní výměra důchodu?

Odpověď:

Základní výměra starobního důchodu

Důchody vyplácené v České republice se skládají ze dvou částí. Jedná se tzv. základní výměru důchodu a procentní výměru důchodu. Základní výměra důchodu je pro všechny důchodce stejná (výjimku tvoří pouze tzv. dílčí důchod u důchodců, kteří pracovali v zahraničí). Procentní výměra se vypočítává podle délky získané doby pojištění a získaných výdělků. V roce 2014 činila základní výměra 2.340 Kč a v roce 2014 bude činit 2.400 Kč.

Základní výměra starobního důchodu se tedy od lednové splátky důchodu v roce 2015 výší o 60 Kč měsíčně. Jak je však uvedeno výše, toto zvýšení je totožné pro všechny vyplácené důchody. Vývoj výše základní výměry důchodu v minulých letech máme zveřejněný na stránce o valorizacích.

Pouze pro doplnění uvádím, že základní výměra starobního důchodu se v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, stanoví jako 9 % průměrné mzdy.