Započítají se dva měsíce prázdnin po základní škole do doby nároku na starobní důchod?

Otázka:

Dobrý den,
základní školu jsem ukončila v roce 1972. Na střední školu jsem nastoupila od září 1972. O prázdninách jsem měla pravděpodobně i nějakou brigádu, ale již si nevzpomenu, zda podléhala důchodovému pojištění.
Na výpise dob ČSSZ uvedena není.
Započítají se dva měsíce prázdnin po základní škole do doby nároku na starobní důchod či nikoliv?

Odpověď:

Započítají se dva měsíce prázdnin po základní škole do doby nároku na starobní důchod?

Doba studia na střední škole se hodnotí až od 1. září daného roku. Doba prázdnin po základní škole se tedy do doby pojištění nepočítá. Aby se doba prázdnin po ukončení základní školy hodnotila z důvodu zaměstnání (brigády), musela by být doložena alespoň potvrzením.

Upozorňuji, že při výpočtu starobního důchodu se hodnotí celé roky pojištění. Chybějící doba prázdninové brigády tak nemusí mít žádný vliv na výši důchodu.