Hodnotí se po vyučení také doba prázdnin?

Otázka:

Mám nárok po vyučení dle učňovské smlouvy, která skončila 30.6. na prázdniny, které by se mi započítávaly do doby pojištění, popřípadě kolik dnů mi má započítat ČSSZ? Děkuji za odpověď

Odpověď:

Hodnotí se po vyučení také doba prázdnin?

Jestliže se bavíme o době učení občanů, kteří v současnosti odcházejí do starobního důchodu, tak doba prázdnin po vyučení se jako doba pojištění nehodnotí a započítává se pouze do 30. 6. daného roku. V praxi však k takové situaci nedochází příliš často, protože učni se již v průběhu učebního poměru, příp. ihned po jeho skončení, stávali zaměstnanci podniků, pro který se učili a doba zaměstnání po učení tedy plynule navazovala.