Na IOLDP mám mimo jiné uvedeno 61 dnů jako neevidovaných

Otázka:

Dobrý den pane Maříku, obracím se na Vás ještě s jedním dotazem . Na IOLDP mám mimo jiné uvedeno 61 dnů jako neevidovaných. Jedná se o dny mezi ukončením střední školy a nástupem na Vojenskou odbornou školu. Absolvování Vojenské odborné školy mám na IOLDP uvedeno jako zaměstnání a i po jejím ukončení jsme měly jako ženy nárok na dovolenou a bylo na nás pohlíženo jako na vojáky z povolání. O absolvování mám doklad, kde je uvedeno „absolvování kurzu“ a taktéž mám toto uvedeno ve vojenské knížce.
Je možné těchto 61 dnů započítat do důchodu? Nerada bych přišla o více dnů tím, že se započítá 61 dnů (tzv. prázdnin) a na absolvování vojenského kurzu se bude pohlížet jako na další studium po 18. roce a tak se mi tento rok zaměstnání zkrátí na 80 %.
Prosím o Vaše posouzení.
Zároveň bych Vám chtěla tímto poděkovat, za Vaši ochotu a obětavost, kterou věnujete objasňování záležitostí kolem důchodů. Nejen mně, ale jistě i více lidem jste svými radami velice pomohl.
Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Na IOLDP mám mimo jiné uvedeno 61 dnů jako neevidovaných

Dobu prázdnin po střední škole je možné hodnotit jako dobu studia. Tato doba se vám tedy bude hodnotit jako studium po 18. roce věku, tj. na 80 %. Hodnocení prázdnin jako studium nebude a nemůže mít vliv na způsob hodnocení následných dob.

Proč ČSSZ prázdniny na IOLDP uvádí tímto způsobem, jsem vysvětloval např. zde. Jde pouze o administrativní problém, který je vyřešen v rámci řízení o přiznání důchodu.