Zanikne nárok na sirotčí důchod při přechodu z vysoké školy na střední?

Otázka:

Dobrý den,
je mi 21 let a pobírám sirotčí důchod. Má matka důchod vdovecký, jakožto na dítě nezaopatřené. Nyní v únoru, jsem ukončil vysokou školu nevydařeným zápočtem. Chci nastoupit na SŠ s maturitním oborem, ještě teď v únoru. Nebude toto důvod pro zánik těchto důchodů? Také, jak to je s mým případným výdělkem a to s ohledem i na důchod vdovecký mé matky. Děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď:

Zanikne nárok na sirotčí důchod při přechodu z vysoké školy na střední?

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě. Zjednodušeně řečeno: nezaopatřeným dítětem jste v době po ukončení povinné školní docházky, pokud studujete střední nebo vysokou školu. To, že přestoupíte z vyššího stupně vzdělávání (vysoké školy) na nižší (střední školu) na zhodnocení situace nebude mít vliv. Sirotčí důchod vám bude dále náležet. Stejně tak bude náležet vdovský důchod vaší matce. Upozorňuji, že máte povinnost změnu školy (ukončení i nové studium) nahlásit do 8 dnů České správě sociálního zabezpečení.

Výdělku při sirotčím důchodu se podrobně věnuji v článku o sirotčím důchodu.

Otázka doplněna:

Dobrý den, pane Mařík,

mockrát Vám děkuji za Vaši ochotu a rychlou odpověď.

Chci se ještě zeptat, zda bude mít má matka nárok na opětovné přiznání vdovského důchod.

Matka pobírá vdovský důchod od roku 1997 a letos bude mít 44 let. Tedy vzhledem k tomu, že já mohu studovat ještě pět let, kdy dosáhnu veku 26 let.

Ještě jednou děkuji a mějte příjemný den.

Odpověď doplněna:

Na vaši matku se bude vztahovat možnost obnovy vdovského důchodu v 55 letech v případě, že bude vdovský důchod pobírat ještě v den svých 50. narozenin. Poté splní podmínku, že do pěti let od předchozího zániku nároku na vdovský důchod dosáhne věku 55 let, která se na ni vztahuje.

Výše uvedené platí pouze v případě, že vdovský důchod jí bude vyplácen nepřetržitě (např. že na určitý čas nepřestanete studovat).