Práce na Slovensku do r. 1991 a Česko-Slovenský důchod

Otázka:

Dobrý den, narodila jsem se v r. 1956, vychovala 1 dítě. Do března 1991 jsem pracovala na Slovensku, pracovní poměr jsem ukončila před odstěhováním za manželem do ČR dohodou a do října 1993 jsem pobírala rodičovský příspěvek ze SR (syn se narodil v říjnu 1990 na Slovensku). V době rozdělení ČSFR jsem vlastně neměla zaměstnavatele. Od 30. 12. 1992 mám trvalý pobyt v ČR, kde pracuji od 1.1.1994 doposud. Který stát bude v mém případě hodnotit doby zabezpečení získané před rozdělením ČSFR? Budu pobírat starobní důchod v ČR i v SR s rozdílným datem přiznání. Nárok na přiznání důchodu dle věkové kalkulačky mám v ČR 26.10.2017, v SR 15.7.2018. Mám žádat o starobní důchod ČSSZ i Sociální pojišťovnu?
Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Práce na Slovensku do r. 1991 a Česko-Slovenský důchod

Tuto řeší čl. 20 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení:

(1) Doby zabezpečení získané přede dnem rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky se považují za doby zabezpečení toho smluvního státu, na jehož území měl zaměstnavatel občana sídlo ke dni rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky nebo naposledy před tímto dnem.

(2) Pokud občan neměl ke dni rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky nebo naposledy před tímto dnem zaměstnavatele se sídlem na území České a Slovenské Federativní Republiky, považují se doby zabezpečení získané před tímto dnem za doby zabezpečení toho smluvního státu, na jehož území měl občan trvalý pobyt ke dni rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky nebo naposledy před tímto dnem.

Vy jste sice ke dni federace neměla zaměstnavatele, ale naposledy před tímto dnem ano a to slovenského. Dobu do 31. 12. 1992 tedy bude hodnotit Slovensko.