Zaměstnání v hornictví v letech 1983 až 1992 a 1994 až 1996

Otázka:

Nárok na odchod do důchodu dle nařízení vlády č. 363/2009 Sb nebo jiného zákona
Dobrý den
Jsem ročník 1959 a do důchodu bych měl jít v 64 letech v září 2023
Chtěl bych se zeptat, zda by se na mě nevztahovala nějaká možnost snížení odchodu
do důchodu v 59 letech tj o 5 let vzhledem
k zaměstnání v hornictví
Od: 3.1.1983 – 30.6.1992
Důvod ukončení: dohodou z důvodu organizačních změn §46 odst.1, písm c
celkem 3448 dnů ( 9let 163 dnů)
……………………………………………
a dále
Od: 1.12.1994 – 29.2.1996
Počet potvrzených směn : 255
Nebo při použití možnosti odstranění tvrdosti zákona.
děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zaměstnání v hornictví v letech 1983 až 1992 a 1994 až 1996

Jaké podmínky je třeba splnit pro snížení důchodového věku, vysvětluji v článku o kategoriích.

Pro snížení důchodového věku na 59 let, byste v době před 1. 1. 1993 musel v I. AA kategorii získat alespoň 11 let zaměstnání při splnění podmínky trvání zaměstnání k 31. 12. 1992. V tomto případě jste ani jednu z podmínek nesplnil.

Nesplnil jste ani potřebný počet směn (3300) pro snížení důchodového věku o pět nebo sedm let, neboť jste získal pouze 2324 směn. Na snížení důchodového věku tak nemáte nárok.

Odstranění tvrdosti zákona je mimořádný prostředek – výsledek není možné dopředu předvídat. Ve vašem případě však nevidím velkou šanci, protože vám do splnění podmínek chybí mnoho směn i dob zaměstnání.