V kolika letech do důchodu po 27 letech v hornictví?

Otázka:

Jsem narozen 23. 9. 1965, vyučen pro hornictví od 1. 1. 1985 v tom samém roce, tudíž 1. 3. 1985 jsem nastoupil na vojensku službu na 2 roky a po vojně jsem se vrátil k hornictví, kde působím do dnešního dne, chtěl bych vědět, kdy mám nárok odchodu do důchodu po odpracování 27 let v podzemí? Vojna není do těchto 27 let započítána. Děkuji.

Odpověď:

V kolika letech do důchodu po 27 letech v hornictví?

Podle toho jak vaši situaci popisujete, byste mohl mít nárok na odchod do důchodu podle nařízení vlády 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993. Podle tohoto nařízení by se vám důchodový věk snížil o 5 let oproti „běžnému“ nároku a váš důchodový věk by se tedy snížil na 60 let. Pro přesnější informaci však musíte kontaktovat vaši okresní správu sociálního zabezpečení, která vaši konkrétní situaci prověří.

Vzhledem k tomu, že v hornických důchodech se připravují další změny, doporučuji vám tuto problematiku dále sledovat.