Důchodový věk při zaměstnání v hornictví v letech 1983 až 1995 a dosažení NPE

Otázka:

Dobrý den, narodil jsem se v roce 1960 a pracoval jsem od 1. 2. 1983 do 30. 11. 1995 v hornictví v I.AA kategorii. Byl jsem vyřazen z důvodu dosažení NPE. Mám naději na dřívější odchod do důchodu? Kdy mohu žádat o předčasný důchod? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Důchodový věk při zaměstnání v hornictví v letech 1983 až 1995 a dosažení NPE

Podle toho jak svoji situaci popisujete, nebudete mít nárok na snížení důchodového věku z důvodu zaměstnání v I. AA kategorii. Kategorie jako takové skončily k 31. 12. 1992. Abyste měl důchodový věk alespoň 59 let, musel byste mít odpracování v I. AA kategorii (do 31. 12. 1992) alespoň 11 let, což nesplňujete. Nebudete splňovat ani odchod do důchodu podle nařízení vlády č. 363/2009 Sb., protože při ukončení zaměstnání z důvodu dosažení nejvyšší přípustné expozice byste musel mít odfáráno 3081 směn, což jste nemohl stihnout (směny před rokem 1993 se počítají tak, že se kalendářní počet dní vynásobí 0,6).

Nicméně i přes výše uvedené, doporučuji vaši situaci konzultovat na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Běžný důchodový věk včetně dat vhodných k odchodu do předčasného důchodu vám spočítá naše kalkulačka.