Zaměstnání v hornictví v letech 1977 až 1989 a důchod

Otázka:

Dobrý den, mám odpracovaných necelých dvanáct let v 1.AA v letech 1977-1989. V nařízení vlády 363/2009 jsem nenašel podmínku, že zaměstnání muselo trvat i po 31. 12. 1992, jak v odpovědích často uvádíte, ale píše se tam, že výpočet odpracovaných směn je odpracovaný rok krát koeficient 0,6. Znamená to, že podle tohoto výpočtu mi ani 12 let nebude stačit na 3300 směn a nárok na důchod v 59 letech nebudu mít? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Zaměstnání v hornictví v letech 1977 až 1989 a důchod

Máte pravdu, že podmínka nutnosti vykonávat zaměstnání v hornictví jak před 1. 1. 1993, tak i po 31. 12. 1992 takto jednoznačně v nařízení vlády č. 363/2009 Sb., uvedena není. Nicméně vyplývá z dikce tohoto nařízení a především je toto nařízení takto vykládáno Českou správou sociálního zabezpečení, která o přiznání důchodu rozhoduje (viz např. tento článek).

Máte pravdu, že podle výše uvedeného nařízení se počet směn odpracovaných před 1. 1. 1993 zjišťuje tak, že se počet kalendářních dnů vynásobí koeficientem 0,6. I kdybyste tedy získal 12 x 365, tj. 4380 dní v kategorii, po vynásobení 0,6 se dostaneme na 2628 směn a tento počet směn by vám nestačil, i kdybyste v hornictví nemusel pracovat po 31. 12. 1992.

Nicméně svoji situaci vám vřele doporučuji zkonzultovat na vaší OSSZ – hornického důchody jsou velmi složité a určitě za zeptání nic nedáte.