Zaměstnání v hornictví v letech 1983 až 2000 a snížení důchodového věku

Otázka:

Dobrý den,roku 1983 jsem nastoupil do hlubinného dolu v IAA kategorii.Do roku 1992 mám odpracováno 3 366 směn,ovšem nemám odpracováno 11 let,ale jen 9 let.Jinak jsem v dole pracoval do roku 2000.Budu mít nárok na důchod?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zaměstnání v hornictví v letech 1983 až 2000 a snížení důchodového věku

Počet směn před rokem 1993 se počítá tak, že se počet dní zaměstnání v I.AA kategorii vynásobí koeficientem 0,6. Za dobu před 1. 1. 1993 se vám tedy jistě tolik směn, kolik uvádíte, hodnotit nebude. Abyste měl nárok na snížení důchodového věku o 7 let, musíte celkem získat 3300 směn. Vzhledem k délce zaměstnání v hornictví byste měl tuto podmínku jistě splnit.

Váš dotaz mě poněkud překvapil, protože vzhledem k vaší předchozí otázce jsem předpokládal, že tyto informace již máte ověřeny. Dále upozorňuji, že počet směn po 31. 12. 1992 je třeba doložit při sepisování žádosti.