Hornické důchod: Kdy mohu odejít do důchodu v 55 letech a 6 měsících?

Otázka:

Nastoupil jsem do zaměstnání v hornictví do kategorie I.AA dne 3.8.1981 a od 1.10.1981 do 30.9.1982 jsem vykonával zákl. vojenskou službu, po níž jsem zpět nastoupil na stejnou pozici. Od té doby pracuji v kategorii I.AA v dělnických a technických funkcích až do současnosti. Mám nárok na odchod do důchodu v 55 letech a 6 měsících dle nařízení vlády č. 363/2009 Sb.?

Odpověď:

Hornické důchod: Kdy mohu odejít do důchodu v 55 letech a 6 měsících?

Abyste měl nárok na snížení důchodového věku na 55 let a 6 měsíců, musíte splnit dvě podmínky popsané v článku o hornických důchodech:

  1. V I. AA kategorii do 31. 12. 1992, kdy byly kategorie zrušeny získat alespoň 11 let zaměstnání.
  2. V zaměstnání v hornictví odpracovat celkem aspoň 3300 směn – výpočet je vysvětlen ve výše uvedeném článku.

Splnit podmínku počtu odpracovaných směn jistě nebude problém. Počet let v kategorii však doporučuji ověřit na vaší OSSZ (mohlo se do ní počítat i část učení).