Zaměstnání v hornictví od r. 1981 a snížení důchodového věku na 55,5 roku

Otázka:

Dobrý den,
Mám nárok na předčasný odchod do důchodu v 55,5 letech. nar. 24.8.1963? V letech 1978-1981 abslovent hornického učiliště a od roku 1981 doposud (bez přerušení) jsem zaměstnán v 1.AA kategorii.
Děkuji za odpověď

Odpověď:

Zaměstnání v hornictví od r. 1981 a snížení důchodového věku na 55,5 roku

Pro snížení důchodového věku je v tomto případě důležitý také počet odpracovaných směn, které bohužel neuvádíte. Nicméně vzhledem k délce zaměstnání i tuto podmínku (3300 směn) jistě splníte a vzhledem ke splnění i tzv. dílčích nároků před rokem 1993, vám vznikne nárok na snížení důchodového věku na 55,5 roku. Doporučuji vše ověřit na místně příslušné OSSZ.