Zaměstnání v hornictví v letech 1981 až 1993 a snížení důchodového věku o 7 let

Otázka:

Dobrý den .Od roku 1981do 1992 mám 4301směn.V 1993 kdy jsem končil jsem měl 118 směn.Pracovní doba mne byla ukončena s duvodu naplněné expozice,mam i plicní nemoc s duvodu nemoci s povolání.měl bych nárok na hornicky duchd i financně.?jJsem ročník58.Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zaměstnání v hornictví v letech 1981 až 1993 a snížení důchodového věku o 7 let

Jaké podmínky je třeba splnit a jakým způsobem se důchod počítá vysvětluji v článku o kategoriích. Pro snížení důchodového věku o 7 let z doby před rokem 1993 se počet směn počítá v článku uvedeným způsobem (nebere se tedy v potaz, kolik jste jich reálně odfáral). Za vámi uváděnou dobu jste jich tedy pro tyto účely tolik získat nemohl. I kdybyste v I.AA kategorii získal za vámi uváděných 12 let 4383 dní zaměstnání, hodnotilo by se vám pouze 2630 směn (4383 x 0,6). Po přičtení vámi uváděných 118 směn z roku 1993 tedy potřebných 3081 směn nemáte.

Pokud byste získal 12 let v I.AA kategorii, měl byste důchodový věk snížen na 58 let, v případě 11 let zaměstnání v I.AA pak na 59 let.