Zaměstnání v hornictví od r. 1982 a snížení důchodového věku na 55,5 roku

Otázka:

Dobrý den,
Mám nárok na předčasný odchod do důchodu v 55,5 letech. nar. 24.3.1964? V letech 1979-1982 abslovent hornického učiliště kde mam potvrzeno 300 směn v 1AA kategorii a od roku 1982 doposud (bez přerušení) jsem zaměstnán v 1.AA kategorii cca 7740 směn.
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Zaměstnání v hornictví od r. 1982 a snížení důchodového věku na 55,5 roku

Abyste měl nárok na snížení důchodového věku na 55,5 roku, musíte odpracovat 3300 směn způsobem popsaným zde (to určitě splňujete) a dále získat do 31. 12. 1992 v 1.AA kategorii alespoň 11 let zaměstnání. Druhou podmínku pravděpodobně splňujete také, ale záleží na tom, v jakém rozsahu se vám do zaměstnání v kategorii bude hodnotit učení. To vám ověří na vaší OSSZ.