Zaměstnání v hornictví do roku 1997 a snížení důchodového věku

Otázka:

S šachtou jsem podepsal pracovní smlouvu 1. 9. 1980. V té době jsem byl studentem SPŠ hornické v Ostravě (3 roky). Na šachtě jsem pracoval do 31. 8. 1997, kdy jsem byl vyřazen na NPE. Do r. 1992 mám odpracováno 3555 směn, do r. 1997 dalších 960 směn. Mám nárok na odchod do důchodu v 55 letech? Bylo mi řečeno, že škola se mi do odpracovaných let nezapočítává.

Odpověď:

Zaměstnání v hornictví do roku 1997 a snížení důchodového věku

Záleží na tom, v jaké jste pracoval kategorii a kolik let zaměstnání jste v dané kategorii získal do 31. 12. 1992. Pro snížení důchodového věku na 55 let byste musel do 31. 12. 1992 získat v I. AA 15 let zaměstnání, což jste nemohl splnit.

Pokud byste do 31. 12. 1992 získal v I. AA kategorii alespoň 11 let pojištění a celkem (vč. doby po 31. 12. 1992) 3300 směn, měl byste nárok na snížení důchodového věku na 55,5 roku. V případě, že splníte pouze počet odpracovaných směn (3300), bude vám důchodový věk snížen o pět let.

Článek k tématu hornických důchodů naleznete zde.