Zaměstnání s výrazně nižším výdělkem v roce přiznání starobního důchodu

Otázka:

Dobrý den.
23.11.2021 mám datum odchodu do starobního důchodu. Podmínky splňuji.
V současné době jsem v evidenci ÚP. V dubnu letošního roku mi skončí výplata podpory v nezaměstnanosti.
Poslední dva roky, před registrací na ÚP, jsem měl příjmy v pr. 70 000,- Kč hrubé mzdy.
Vzhledem k faktu, že marně sháním další zaměstnání, zvažuji tyto varianty.
1. Pokud nastoupím do dalšího zaměstnání, s výrazně nižším příjmem, ovlivní to výši důchodu směrem dolů ?
Vzhledem k faktu, že marně sháním další zaměstnání, zvažuji i tyto varianty.
2. Odchod do předčasného důchodu – nevhodnější termín s ohledem k % ponížení důchodu
3. Zachovat evidenci na ÚP, bez nároku na finační podporu, až do data starobního důchodu
Jaké je pro mě, prosím, nejvýhodnější řešení ?
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zaměstnání s výrazně nižším výdělkem v roce přiznání starobního důchodu

Při výpočtu důchodu se hodnotí vyměřovací základy (výdělky) z tzv. rozhodného období, které začíná rokem 1986 a končí rokem, který předchází roku přiznání důchodu. U starobního důchodu přiznaného v roce 2021 se tedy hodnotí výdělky z let 1986 až 2020. Výdělky roku 2021 by pak výpočet starobního důchodu nijak neovlivnily. I kdyby např. v posledním roce rozhodného období došlo k výraznému poklesu vyměřovacího základu, stejně by to mělo naprosto minimální vliv na výši starobního důchodu.

Další postup je vždy otázkou návratnosti, jak to vysvětluji zde, ale z mého pohledu nemá smysl čekat na úřadu práce bez podpory na dosažení důchodového věku, protože za tu dobu se vzdáte desítek tisíc korun (na vyplaceném předčasném důchodu) a návratnost na vyšším starobním důchodu (oproti předčasnému) bude velmi dlouhá.

Na dvě devadesátidenní období se vám krácení předčasného důchodu snižuje 27. 5. 2021. Pokud vám podpora končí na konci dubna, musíte (opět s ohledem na návratnost) zvážit, zda má smysl čekat téměř měsíc bez podpory na toto datum.

Na tři devadesátidenní období se vám krácení předčasného důchodu sníží 26. 2. 2021. Pokud by byl starobní důchod vyšší než vyplácená podpora, může být vhodné už i toto datum.