Výše podpory v nezaměstnanosti po snížení invalidního důchodu

Otázka:

Dobrý den. Pokud mi k 31. 12. 2013 skončí 7letá invalidita 3.stupně (získám nižší stupeň invalidity) a já se zaregistruji na ÚP, kolik budu brát podpory v nezaměstnanosti ? Nevěřím že v 57 letech seženu práci. Děkuji.

Odpověď:

Výše podpory v nezaměstnanosti po snížení invalidního důchodu

Podpora v nezaměstnanosti by ve vašem případě byla stanovena takto:

  • za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku,
  • za další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a
  • po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu.

V současné době pak podpora v nezaměstnanosti z údajů uvedených výše vychází 3662 Kč první dva měsíce, 2929 Kč třetí a čtvrtý měsíc a 2685 Kč po zbytek doby (ve vašem případě do 11 měsíce).