Z čeho se počítá OSVČ výpočtový základ pro výpočet důchodu?

Otázka:

Z čeho se počítá OSVČ výpočtový základ pro výpočet důchodu? Z vypočtených vyměřovacích základů, které vyjdou, nebo z určených vyměřovacích základů, které si mohu navýšit a doplatit vždy koncem roku vyšší pojistné z navýšených základů ať mám vyšší důchod?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Z čeho se počítá OSVČ výpočtový základ pro výpočet důchodu?

Jako vyměřovací základ při výpočtu důchodu se hodnotí “vyměřovací základ určený”. Z tohoto určeného vyměřovacího základu se i odvádí pojištěné.

Nad rámec dotazu upozorňuji, že umělé navyšování vyměřovacího základu těsně před přiznáním starobního důchodu bude mít tak malý vliv na výši důchodu, že jde o ekonomický nesmysl.