Proč se krátí vyměřovací základ u OSVČ za rok při části době vyloučené?

Otázka:

Proč se krátí vyměřovací základ u OSVČ za rok při části době vyloučené? když je zaplaceno pojistné na přehledu za celý rok a je uvedena jen část doby výkonu a zbytek doba vyloučená?

Odpověď:

Proč se krátí vyměřovací základ u OSVČ za rok při části době vyloučené?

V obecné rovině se při samostatné výdělečné činnosti vyloučená doba nepoužívá. Od 1. 1. 2010 však zákon o důchodovém pojištění zavedl tuto možnost a na žádost OSVČ je možné např. dobu dočasné pracovní neschopnosti vyloučit (nejdříve v období od 1. 1. 1996). Při podávání přehledu o příjmech a výdajích dokládá OSVČ příjem za celý kalendářní rok – z přehledu není možné zjistit, v jakém období (např. měsíci) OSVČ “vydělal jakou část příjmu” (vyměřovacího základu). Pokud jde tedy o vyměřovací základ za celý rok a vy si necháte část roku “vyloučit” je logické, že se musí o poměrnou část snížit.