Co dělat, abych jako OSVČ měla vyšší důchod?

Otázka:

Dobrý den, dříve jsem byla zaměstnanec, teď jsem osvč, Co dělat, abych jako osvč měla vyšší důchod? Mít co nejvyšší vyměřovací základ nebo platit vyšší sociální pojištění? (v jaké výši?). děkkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Co dělat, abych jako OSVČ měla vyšší důchod?

Určený vyměřovací základ a platby sociálního pojištění jsou spojité nádoby. Sociální pojištění se platí podle toho, jaký máte určený vyměřovací základ. Samozřejmě vyšší vyměřovací základ znamená vyšší důchod, ale neplatí to přímo úměrně.

Kolik si máte sociální pojištění vám nemohu radit – především o vás nic nevím, a ani nevím, jak se bude počítat důchod za možná mnoho let. Vhodné ale může být neplatit si úplná minima, ale spíše částky na jejich 1,5 až 2násobku.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
mám doplňující dotaz. Když jsem ročník 71, (1 dítě), od jakého roku do jakého roku se mi bude počítat důchod?
Předem děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Do doby než vám bude přiznán starobní důchod, se může všechno ještě několikrát změnit, ale podle současné právní úpravy by se vám při výpočtu důchodu hodnotila doba pojištění získaná od ukončení povinné školní docházky a vyměřovací základy (výdělky) od roku 1990 do roku předcházejícímu roku přiznání důchodu.