Vyšší stupeň by mi byl přiznán pouze v případě, že bych byl v pracovní neschopnosti

Otázka:

Mám přiznaný invalidní důchod 2 stupně s 50% postižení. Nyní se můj zdravotní stav zhoršil požádal jsem o zvýšení důchod, stupně,ten by mi byl podle PL přiznám pouze v případě, že bych byl v PN.Vykonávam pouze lehkou pracovní činnost kterou sice hůře zvládám. Je to důvod mi invalidní důchod nepřehodnotit do vyššího stupně? děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vyšší stupeň by mi byl přiznán pouze v případě, že bych byl v pracovní neschopnosti

Zhodnocení zdravotního stavu je plně v kompetenci posudkového lékaře, který postupuje podle příslušné vyhlášky. Trvání dočasné pracovní neschopnosti není posudkově významné kritérium.