Bodové hodnocení pro invalidní důchod

Otázka:

Dobrý den, budu si žádat o invalidní důchod a zajímalo by mě bodové hodnocení na invalidní důchod. Podle čeho doktor určuje, že mi má přiznat invalidní důchod? To je jenom na jeho libovůli nebo se musí podle něčeho řídit? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Bodové hodnocení pro invalidní důchod

Při stanovování stupně invalidity vychází posudkový lékař z vyhlášky č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity.

Vyhláška obsahuje jednotlivá zdravotní postižení a k nim i procentní míry poklesu pracovní schopnosti. Podle tohoto poklesu se pak stanovuje:

– 35 – 49 % – invalidita I. stupně
– 50 – 69 % – invalidita II. stupně
– 70 a více % – invalidita III. stupně

Je-li příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce více zdravotních postižení, jednotlivé hodnoty procentní míry poklesu pracovní schopnosti stanovené pro jednotlivá zdravotní postižení se nesčítají; v tomto případě se určí, které zdravotní postižení je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a procentní míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle tohoto zdravotního postižení se zřetelem k závažnosti vlivu ostatních zdravotních postižení na pokles pracovní schopnosti pojištěnce. Za rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu se považuje takové zdravotní postižení, které má nejvýznamnější dopad na pokles pracovní schopnosti pojištěnce.