Je nárok na vyšší stupeň invalidity až po roce pracovní neschopnosti?

Otázka:

Dobrý den, přítel má invalidní důchod 1. stupně, částečně si přivydělával jako OSVČ. Nyní měl vážný úraz, jehož léčba se odhaduje na roky a předpokládají se i trvalé následky. Nemocenské pojištění si neplatil, takže ani neschopenku si vystavit nenechal. Nárok na vyšší stupeň invalidity údajně má až po roce pracovní neschopnosti. Jakým způsobem, pokud nemá neschopenku vystavenu, toto prokáže? Postačí potvrzení lékařů, kdy k úrazu došlo?
Děkuji.

Odpověď:

Je nárok na vyšší stupeň invalidity až po roce pracovní neschopnosti?

Přiznání invalidního důchodu ani jeho zvýšení na vyšší stupeň invalidity není podmíněno trváním dočasné pracovní neschopnosti. To, zda někdo je nebo není „na neschopence“ nemá vliv na to, zda bude uznán invalidním a v jakém stupni.

Pro přiznání invalidity (nebo zvýšení nebo snížení invalidity) je rozhodující tzv. dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Ten se dokládá zdravotními nálezy (lékařské zprávy), nikoliv „neschopenkou“.

Mimochodem není pravda, že nárok na invalidní důchod nebo na jeho zvýšení je až po roce pracovní neschopnosti. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se považuje zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti pojištěnce významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok. Hodnocení zdravotního stavu je však plně v kompetenci posudkového lékaře.