Jak dlouho musím být na neschopence, aby mi vznikl nárok na invalidní důchod?

Otázka:

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda mám nárok na invalidní důchod 1. stupně. V lednu 2013 se mi stal pracovní úraz dolní končetiny  a předpokládaná doba marození je do cca do března 2014. Lékař mi doporučil zažádat si o invalidní důchod. Mne by však zajímalo zda je vyměřena nějaká doba, po kterou musím být v pracovní neschopnosti, aby mi vznikl nárok na invalidní důchod? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Jak dlouho musím být na neschopence, aby mi vznikl nárok na invalidní důchod?

Přiznání invalidního důchodu se v žádném případě neodvíjí od toho, jak dlouho je zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti. Trvání dočasné pracovní neschopnosti dokonce není podmínkou pro přiznání invalidního důchodu.

O přiznání invalidního důchodu rozhoduje ČSSZ na základě posudku lékaře lékařské posudkové služby příslušné OSSZ. Jednou z podmínek, aby mohl být invalidní důchod přiznán je, že se musí jednat o tzv. „dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav“. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se považuje zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti pojištěnce významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok. Toto však neznamená, že žadatel o důchod musí být v dočasné pracovní neschopnosti.

Jestliže vám váš ošetřující lékař doporučil o invalidní důchod požádat, a protože vám již bude končit podpůrčí doba, měl byste tak již učinit postupem popsaným v tomto článku.