Výpověď ze zdravotních důvodů – jak dlouho běží výpovědní lhůta?

Otázka:

Prosím o radu, jsem v invalidním důchodu II. stupně, do řádného starobního důchodu mi chybí 16 měsíců. V roce 2012 mě snížili plný invalidní důchod na stupeň II., ale od tohoto roku se mě zhoršuje neustále zdravotní stav. Žádat o přešetření zdravotního stavu už nechci! Jsem tělesně, psychicky a nyní i neurolog. nemocná… Mám práci na 13 hodin týdně na dobu neurčitou. Mohu dát výpověď ze zdravotních důvodů, jak dlouho běží výpověď? Chci posledních 11. měs. pečovat o svou 90 letou tchyni (příspěvek na péči má 800,- /zažádala jsem o zvýšení) a být přihlášená na ÚP. Co mám dělat? Děkuji za radu!

Odpověď:

Výpověď ze zdravotních důvodů – jak dlouho běží výpovědní lhůta?

Výpověď ze zaměstnání pochopitelně dát můžete, stejně jako každý jiný zaměstnanec. Pokud se se zaměstnavatelem nedohodnete jinak, začíná výpovědní lhůta běžet prvním dnem následujícího měsíce, ve kterém jste výpověď podala. Výpovědní lhůta poté trvá 2 měsíce. Pokud tedy výpověď podáte v dubnu, výpovědní lhůta skončí na konci června. Jestliže úřad práce uzná důvody po ukončení pracovního poměru jako závažné, nebude vám krátit podporu v nezaměstnanosti.

O tchyni pečovat můžete, aby se vám však péče hodnotila jako doba pojištění při výpočtu starobního důchodu, musí vaše tchyně pobírat alespoň druhý stupeň závislosti. V případě, že budete mít nárok na hmotné zabezpečení z úřadu práce, určitě vám doporučuji veškerou podporu vybrat.