Za jak dlouho je možné žádat znovu o přiznání invalidního důchodu?

Otázka:

Dobrý den. Dovoluji se Vás zeptat ohledně přiznání důchodu psychicky nemocnému člověku. Za jak dlouho je možné žádat znovu (po rozhodnutí o nepřiznání ID) o přiznání ID? Konkrétní situace: žadatel byl opakovaně hospitalizován na psychiatrii. Má užívat psychofarmaka, která jsou velmi silná a člověk po nich třeba půl dne prospí. Takže když mu nebyl přiznán ID a našel si práci, léky přestal brát a stav se znovu zhoršil. Jakým způsobem toto doložit? Praktický lékař nemá všechny zprávy o zdravotním stavu (ty nemá ani žadatel – vzhledem ke svému stavu se neustále stěhuje, vede neuspořádaný život). Lze požádat o výpis v psychiatrické léčebně? Bude k tomuto posudkový lékař přihlížet? Existuje nějaká organizace, která by pomohla takovémuto člověku s vyřízením všech náležitostí?
Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem

Odpověď:

Za jak dlouho je možné žádat znovu o přiznání invalidního důchodu?

Kdy je možné opakovat žádost o invalidní důchod, vysvětluji zde.

K hodnocení a dokládají zdravotního stavu se vyjádřit neumím – s tím vám musí pomoci někdo s lékařským vzděláním. Je třeba doložit co nejkomplexnější zdravotní dokumentaci. Posudkový lékař pak přihlíží ke všem lékařským nálezům, které uzná za relevantní.

Pomoci by mohla některá nezisková organizace, která pomáhá lidem v nouzi. Konkrétní tip vám však dát nemohu.