Za jak dlouho po ukončení nemocenské žádat o invalidní důchod?

Otázka:

Dobrý den, za jak dlouho po ukončení nemocenské můžu žádat o částečný invalidní důchod? Slyšela jsem, že až po uplynutí 1 roku. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Za jak dlouho po ukončení nemocenské žádat o invalidní důchod?

Žádná taková lhůta neexistuje. Mohla jste si žádat už když jste byla v dočasné pracovní neschopnosti a můžete si požádat i nyní. Je však na posouzení lékaře LPS, zda váš stav zhodnotí o dlouhodobě nepříznivý a jaký určí pokles pracovní schopnosti.