Výpočet starobního důchodu u invalidního důchodce s nízkou náhradou za ztrátu na výdělku

Otázka:

Dobrý den,
prosím Vás,pracoval jsem ve sklářství ve II.kategorii.Jsem ročník 1953.Od roku 1990 mám uznanou nemoc z povolání a taky my platí Náhradu za ztrátu na výdělku,nyní Pojišťovna Kooperativa .
O září 1996 jsem v invalidním důchodu III.stupně.
Letos v říjnu budu mít 65 let a odchod do starobního důchodu.
Při informacích na pobočce ČSSZ jsem byl informován,že pokud požádám o starobní důchod,bude mi počítán dvěma způsoby.
Prvním,že bude přepočet invalidního důchodu.
Druhý způsob se bude počítat z vyplacených náhrad,kde bude zohledněna doba vyplácení.
Náhrada je pouze doplatek k důchodu a jako takový by neměl být považován jako samostatný vyměřovací základ.Náhrada činí pouze 9050 Kč.Myslíte,že náhrada neovlivní výši důchodu? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Výpočet starobního důchodu u invalidního důchodce s nízkou náhradou za ztrátu na výdělku

Tzv. STOP OVZ výpočet, tedy výpočet starobního důchodu při předchozím pobírání invalidního důchodu, popisuji a vysvětluji zde. Tento výpočet bude velmi pravděpodobně výhodnější než běžný výpočet, tj. výpočet nejen z náhrad (budou hodnoceny i výdělky před přiznáním plného invalidního důchodu).

Při sepisování žádosti můžete také požádat o to, aby se vám v době od přiznání plného invalidního důchodu nehodnotily jako vyměřovací základy náhrady za ztrátu na výdělku (které zřejmě nebyly vysoké), ale tyto náhrady můžete z výpočtu vyloučit. Je pravděpodobné, že i tak vám STOP OVZ výpočet vyjde vyšší, ale běžný výpočet tímto postupem jistě zlepšíte a kdyby byl vyšší než STOP OVZ, tímto postupem si pomůžete.

O vyloučenou dobu je možné požádat při sepisování žádosti o důchod.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
děkuji za odpověď.Pokud jsem to pochopil,tak k podávání žádosti o starobní důchodu nebudu dokládat Potvrzení o vyplacených náhradách po přiznání invalidního důchodu . (tímto je vyloučím)
Náhrady před přiznáním důchodu byly zohledněny při výpočtu inv.důchodu.
OVZ při výpočtu inv.důchodu v roce 1996 činil 9405 Kč. Takže se bude počítat pouze s tohoto OVZ a vyplacené náhrady po přiznání inv.důchodu nebudou mít vliv na výši starobního důchodu?
O starobní důchod tedy budu žádat 3 měsíce před mýma 65- narozeninách ke dni 65.let a nemusím tudíž čekat na vyplacení poslední náhrady a žádat o Potvrzení o vyplacených náhradách poj.Kooperativa?
Děkuji za odpovědi

Odpověď doplněna:

Ne, to jste nepochopil správně. Nízké náhrady za ztrátu na výdělku nevyloučíte pouhým jejich nedoložením (to je třeba udělat vždy), ale musíte o vyloučení v žádosti o důchod výslovně požádat.

V článku, na který odkazuji výše je uvedena kalkulačka, na které si můžete STOP OVZ výpočet provést. Tento výpočet se provádí z přepočteného OVZ (spočítaného u invalidního důchodu), takže žádné vyměřovací základy (vč. vyplácených náhrad) získané po přiznání invalidního důchodu tento způsob výpočtu ovlivnit nemohou.

Při výpočtu důchodu se vám bude (u běžného výpočtu) přihlížet k vyměřovacím základům získaným naposledy v roce 2017. Zbylé náhrady vyplacené těsně před říjnem 2018 tedy nemohou tento “běžný” výpočet ovlivnit.