Z jakého období se budou počítat výdělky při pobírání předdůchodu?

Otázka:

Dobrý den,
Starobní důchod bych zahájila květen 2024.
V případě předdůchodu září 2020 – květen 2024 – z jakého výdělku se bude vypočítávat můj SD? Děkuji, IB.

Pokud budu během předdůchodu pobírat podporu nebo budu pracovat za nižší výdělek než dosud, ovlivní tato skutečnost základ pro výpočet SD ?
Děkuji, IB.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Z jakého období se budou počítat výdělky při pobírání předdůchodu?

Při výpočtu důchodu se hodnotí vyměřovací základy (výdělky) a vyloučené doby z tzv. rozhodného období. V případě důchodu přiznaného v roce 2024 půjde o vyměřovací základy z let 1986 a 2023.

Přečtěte si základní informace o předdůchodu. Předdůchod není dobou pojištění a nehodnotí se (jako „odpracované roky“) při výpočtu důchodu. Jakoukoliv pojištěnou dobou získanou při pobírání předdůchodu si tedy zajišťujete vyšší starobní důchod (zjednodušeně řečeno). Předdůchod je pouze vyloučenou dobou, která zajišťuje, že se nezhoršuje průměr z výdělků získaných před pobíráním předdůchodu. Pokud byste při předdůchodu pracovala s nižším výdělkem, tak při výpočtu starobního důchodu má výdělek přednost před vyloučenou dobou. Při žádosti o důchodu však můžete požádat, aby se nižší výdělky nehodnotily a zhodnocena byla vyloučená doba – § 16 odst. 7 zákona č. 155/1995 Sb.