Ve kterém zákoně jsou podmínky posuzování období předdůchodu pro výpočet důchodu stanovena?

Otázka:

Dobrý den, chtěl bych požádat o radu. Je mi 59 let, přišel jsem o práci a jsem na ÚP. Vzhledem k tomu, že se mi delší dobu nedaří sehnat práci, chtěl bych odejít na 5 let do předdůchodu. Mám již odpracováno / účast na důchodovém pojištění 37 let. Někde jsem se dočetl, že se doba předdůchodu bere jako doba vyloučená a nerozmělní mi tedy výpočtový základ řádného důchodu, ale nezapočítává se jako doba odpracovaná / účast na důchodovém pojištění (tzn. negativní dopad pro výši řádného starobního důchodu, méně odpracovaných let, nižší % z výpočtového základu). Prosím o odpověď na 3 otázky.
1) Když se mi podaří v době předdůchodu sehnat práci, ale za výrazně nižší mzdu nebo na zkrácený úvazek (jako zaměstnanec, bude za mě odváděno sociální a zdravotní), je možné, aby byla tato doba posuzována jako doba pojištění, abych tak získal dalších 5 let pojištění (tj. 40 let a tedy větší % z výpočtového základu), ale současně pořád posuzována jako doba vyloučená (aby mi tyto nízké příjmy nerozmělnily výpočtový základ)? Pokud ano, kdy a jak o tom musím s ČSSZ komunikovat / požádat o to?
2) Bude se to posuzovat stejně, když se mi nepodaří sehnat práci, ale budu si sám platit po celou dobu předdůchodu důchodové pojištění?
3) Ve kterém zákoně jsou tato pravidla / podmínky posuzování období předdůchodu pro výpočet řádného starobního důchodu stanovena? Velice děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Ve kterém zákoně jsou podmínky posuzování období předdůchodu pro výpočet důchodu stanovena?

Základní informace o předdůchodu naleznete v tomto článku.

1) Ano, toto je možné. Při sepisování žádosti o důchod můžete požádat, aby se nízké vyměřovací základy (hrubá mzda) při výpočtu nehodnotily a nadále šlo o vyloučenou dobu (z předdůchodu) – § 83 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. O zhodnocení vyloučené doby místo vyměřovacího základu je možné požádat také do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o přiznání důchodu a toto můžete ještě jednou změnit (abyste si vše mohl rozmyslet) – § 86 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb.

2) Ano, výše uvedené je možné i při souběhu dobrovolného důchodového pojištění s předdůchodem.

3) Jaké doby jsou dobou pojištění a náhradní dobou pojištění je uvedeno v § 5 zákona č. 155/1995 Sb., v § 6 zákona č. 155/1995 Sb. je pak dobrovolné důchodové pojištění a v § 102 zákona č. 155/1995 Sb. jsou uvedeny další doby. Zde předdůchod nikde jako doba pojištění ani náhradní doba pojištění uveden není.

Jaká doba se považuje za vyloučenou je uvedeno v § 16 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. (předdůchod je v § 16 odst. 4 písm. k) zákona č. 155/1995 Sb.). Možnost požádat o vyloučení místo vyměřovacích základů je v § 16 odst. 7 zákona č. 155/1995 Sb.

Výše je uveden pouze základní “výtah”.