Jak to bude s placením zdravotního a sociálního pojištění po dobu předdůchodu?

Otázka:

Jak se mi bude počítat důchod, když půjdu do předdůchodu, ale budu dále normálně pracovat?
Jak to bude s placením zdravotního a sociálního pojištění po dobu předdůchodu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak to bude s placením zdravotního a sociálního pojištění po dobu předdůchodu?

Starobní důchod se počítá stále stejně, pobírání předdůchodu při souběžném zaměstnání jeho výpočet nijak neovlivňuje. Výhodou je, že můžete požádat o zhodnocení vyloučené doby místo vyměřovacích základů, které může (ale nemusí) být o něco výhodnější.

Odvody zdravotního i sociálního pojištění jsou stále stejné. Pouze pokud byste si vydělal méně než minimální mzdu, nebude zdravotní pojištění počítáno z minimální mzdy, ale ze skutečného výdělku.