Vyloučení z vysokoškolského studia z důvodu komunistické zvůle a jeho zápočet při výpočtu důchodu

Otázka:

Dobrý den,
mám jeden speciální dotaz, se kterým jste se asi ještě nesetkali:
Dne 28.7.1975 po úspěšném dokončení gymnázia jsem nastoupil na vojenskou lékařskou fakultu ( tehdy VLVDÚ JEP) v Hradci Králové.
Po ukončení třetího ročníku VLVDÚ jsem byl tehdy komunistickou zvůlí ( kvůli příbuzným v „kapitalistické“ cizině) z vojenské školy vyloučen, donucen setrvat další 2 roky v tzv. další vojenské službě ( a ještě za to armádě zaplatit!). Ale zároveň, neboť jsme byli současně studenty LF UK v Hradci Králové, jsem své studium na této fakultě pouze přerušil. Po uplynutí zmíněné vojenské služby a propuštění do civilu ( 15.6.1980) jsem pokračoval v nejbližším možném termínu (tedy od 1.9.1980) v dalším studiu, tehdy na LF UP v Olomouci. A tento časový interval (16.6.1980 – 31.8.1980) mi byl v IOLDP označen jako neevidovaná doba.
Může být tato doba zahrnuta do náhradních dob, neboť zmíněné přerušení bylo, jak jsem uvedl výše, vynuceno tehdejšími předpisy a přitom jsem v nejbližších termínech pokračoval v dalším studiu ( které jsem pak řádně dokončil)?
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vyloučení z vysokoškolského studia z důvodu komunistické zvůle a jeho zápočet při výpočtu důchodu

Tato doba by mohla být zhodnocena v případě tzv. “mimosoudní rehabilitace”, kterou byste doložil potvrzení školy (příp. právního nástupce) nebo potvrzením ministerstva školství potvrzujícím studijní rehabilitaci – § 24 odst. 5 zákona č. 87/1991 Sb. Každý celý rok takového studia je při výpočtu důchodu hodnocen jako dva roky zaměstnání.