Nesrovnalosti v informativním osobním listě a dokladech

Otázka:

Dobrý den,
není mi úplně přesně jasné, podle jakých dokladů se definitivně určují rozhodná data pro zápočet dob pojištění a náhradních dob pojištění při žádosti o důchod. Uvedu nejprve svá základní data a následně položím otázky, na něž prosím o odpověď se stručným komentářem.
1 Datum narození: 25.05.1950
2 Ukončení povinné devítileté školní docházky: 30.06.1965
3 Zahájení studia na SVVŠ: 01.09.1965
4 Ukončení studia na SVVŠ: 25.05.1968 – datum na vysvědčení ze 3.ročníku, 06.06.1968 – datum na maturitním vysvědčení
5 Zahájení studia VŠ: 16.09.1968 – datum zápisu v indexu
6 Ukončení studia VŠ: 30.06.1973 – potvrzení o ukončení studia na VŠ k 30.06.1973
7 Nástup na základní vojenskou službu: 03.09.1973 – zápis ve vojenské knížce
8 Ukončení základní vojenské služby: 31.08.1974 – zápis ve vojenské knížce
9 Nástup do zaměstnání: 04.09.1974 – pracovní smlouva.
Na informativním osobním listu z 29.8.2016 uvádí ČSSZ tyto údaje:
1 01.09.1965 – 30.06.1968, 1034, ND – studium
2 01.07.1966 – 31.07.1966, 31, zaměstnání (asi brigáda v JZD o prázdninách)
3 01.10.1968 – 31.12.1973: ND – studium (proč do 31.12. nevím)
4 od 04.09.1974 – nejprve po rocích doba označená “zaměstnání”, pak (od roku 1996) doba označená “pojištění”.

Místně příslušná OSSZ nehodlá doby uvedené na informativním listu nijak upravovat, chce pouze doplnit dobu od 01.01.1974 do 31.08.1974 jako základní vojenskou službu.

Mé dotazy tedy zní:
1 Má se správně doba pojištění upravit podle datumů na uvedených dokladech a jaká celková doba do období nástupu do zaměstnání by v tomto případě byla započtena?
2 Jaká doba pojištění (opět do nástupu do zaměstnání) by byla započtena při postupu navrhovaném místně příslušnou OSSZ.
3 Je postup navrhovaný OSSZ vůbec ve shodě se zákonnými předpisy a pokud ne, jak postupovat?

Omlouvám se za dlouhý dotaz a prosím o odpovědi.

Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Nesrovnalosti v informativním osobním listě a dokladech

Doby pojištění a doby zaměstnání se nejčastěji dokládají na evidenčních listech důchodového pojištění (dříve zabezpečení; ELDP a ELDZ), dále pak např. maturitním vysvědčením, diplomem, vojenskou knížkou, různými potvrzeními atd.

Studium

Dříve se i doba studia dokládala ELDZ, ale v případě, že není v evidenci ČSSZ, je možné ji doložit maturitním vysvědčením nebo diplomem z VŠ. ČSSZ nebude zkoumat, zda jste odmaturoval 25. 5. 1968 a na VŠ jste nastoupil (byl zapsán) až v průběhu září. Tato doba se také hodnotí jako studium a stejně tak prázdniny po vysoké škole. To, že máte studium zhodnoceno až do konce roku 1973 je ale zvláštní (nicméně nevidím v tom zásadní problém).

Vojna

Základní vojenská služba (ZVS) se dokládá vojenskou knížkou, příp. propouštěcím listem nebo i jiným dokladem (potvrzením), ze kterého je patrné, po jako dobu trvala. ZVS se hodnotí přesně na dny (žádná doba před ani po se k ní nepřipočítává).

Výpočet doby pojištění by měl být ve vašem případě následující (počítáno do dosažení důchodového věku):

Od Do 80 % / 100 % Součet
1.9.1965 24.5.1968 100% 997 studium do 18 let
25.5.1968 31.8.1973 80% 1540 studium po 18. roce
3.9.1973 31.8.1974 100% 363 vojna
4.9.1974 24.11.2012 100% 13962 zaměstnání/pojištění

Celkem byste tedy získal 16862 dní pojištění, tj. 46 let a 72 dní pojištění.

Při výpočtu důchodu se hodnotí celé roky pojištění. Pokud by vám bylo studium (na 80 %) hodnoceno až do konce roku 1973 a následně až vojna (na 100 %), stále byste získal 46 let pojištění (46 let a 50 dní) a důchod by i tak byl přiznán ve stejné výši.

Doložit dobu ZVS jinak, než je uvedeno ve vojenské knížce není možné – nedovedu si představit, jak by se dokládala doba až od 1. 1. 1974, když je ve vojenské knížce uvedeno datum od 3. 9. 1973 a pracovnice důchodového oddělení tyto data ověřuje z vojenské knížky. Při sepisování žádosti o důchod stačí trvat na uvedení dat, tak jak je dokládáte.