Jak postupovat, pokud nesouhlasím s nezhodnocením základní vojenské služby?

Otázka:

Dobrý den. V roce 1981 jsem nastoupil na zvs. Zhruba po roce jsem byl já a i několik kolegů potrestaáni odsouzením a převelením do vojenského útvaru do Sabinova za vyhýbání se vojenské službě. Po převelení zpět na útvar jsem musel nasloužit 6 měsíců. Nyní mi OSSZ po dohodě s krajskou vojenskou zprávou nechce uznat celou dobu ZVS, tj cca 2,5 let. Jak postupovat? Celou dobu jsem byl příslušníkem armády. Děkuji za radu.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak postupovat, pokud nesouhlasím s nezhodnocením základní vojenské služby?

O hodnocení dob pojištění rozhoduje ČSSZ (nikoliv OSSZ) v rámci řízení o přiznání důchodu. Pokud se způsobem zhodnocení nebudete souhlasit, můžete proti němu poté podat námitky. Jestliže byste ani poté neuspěl, musel byste proti ČSSZ podat žalobu u místně příslušného krajského soudu.