Vyloučené doby se berou pro výpočet v roce 2025 z 35 let nazpět?

Otázka:

Dobrý den , dotaz:
z inf. listu výpisu důch. pojištění –
ND – uchazeč hm. zabezpečení … započítá se 100 % doby ?
ND – uchazeč o zaměstnání … započítá se 80 % doby ?
Vyloučené doby se berou pro “ osobní výpoč. základ “ pro výpočet pro
rok 2025 z35 r. nazpět t.j. 1990-2024 ? Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Vyloučené doby se berou pro výpočet v roce 2025 z 35 let nazpět?

Ne, evidence na úřadu práce se pro účely výpočtu výše starobního důchodu hodnotí vždy v rozsahu popsaném v tomto článku na 80 %.

Vyloučené doby se hodnotí z celého rozhodného období, tj. u starobního důchodu přiznávaného v roce 2025 z let 1986 až 2024. Termín, který máte na mysli je „osobní vyměřovací základ (OVZ)„:

Otázka doplněna:

Dobrý den děkuji za min. odpověď.
Nyní se chci optat jaké možnosti jsou ještě na PÚ, je možné že mne ještě mohou z práce propustit , jsou zdr. problémy.
uvedu z výpisu zjednodušeně:
157 dnů ND uch.hm. zabez. věk do 55
69 dnů ND uch. o zaměst. věk do 55
454 dnů ND uch. hm.zabez. …. věk nad 55(ostup.3m+1rekv.+11m.dávky)
526 dnů ND uch. o zaměst.. …. věk nad 55
jaké jsou možnosti dále PÚ ? ve dnech
není to prosím takhle: 69+526=595 je menší než 3r.x365=1095
500dnů volných.
je možnost i opatrování od 1.1.2024 kde se bere 100proc. času a je vylouč. doba
odch do duch. 7/2025 děkuji za posouzení

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Doba evidence na ÚP s podporou se hodnotí vždy, doba bez podpory v rozsahu tří let s tím, že před 55. rokem veku se hodnotí maximálně rok. Rok před 55. rokem jste nevyčerpal, celkem máte zhodnoceno 69 + 526 dnů bez podpory. Celkem vám pak skutečně může být zhodnoceno ještě dalších 500 dní evidence na ÚP bez podpory.

Doba péče je vždy výhodnější než evidence na úřadu práce, protože se hodnotí na 100 % a její délka není omezená.

Otázka doplněna:

Dobrý den ,
děkuji za min. odpověď , prosím chtěl bych se optat , je možný souběh PÚ
a opatrování současně ? Nepřebije prac. úřad dny opatrování ,
kdy jsou vedeny jako vyloučené /které potřebuji na nezhoršení průměru./
děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Doba péče i evidence na úřadu práce jsou oboje stejně hodnoceny jako vyloučené doby. V tom není žádný rozdíl. Rozdíl je v tom, že péče se hodnotí plně (na 100 %), zatímco evidence na úřadu práce jen na 80 %. Souběhem nemůžete nic zkazit – zhodnotí se vždy to výhodnější (péče).