Zarezervovala jsem si v červnu 2023 předčasný starobní důchod bez výplaty. Správný nárok na starobní důchod mám 11. 8. 2025

Otázka:

Zdravím Vás pane Maříku! Musím Vás pochválit, nikdo mi neporadí tak dobře jako vy, proto se na Vás obracím. Jsem narozena 11. 6. 1962, mám 2 děti.
Zarezervovala jsem si v červnu 2023 předčasný starobní důchod bez výplaty. Správný nárok na starobní důchod mám 11. 8. 2025. Mám v plánu pracovat až do termínu správného nároku na důchod, tzn do 10. 8. 2025. Na sepsání žádosti o PSD s odloženou výplatou jsem objednaná 2. 11. 2023.
Rozmýšlím se, zda nezrušit termín sepsání žádosti a tím pádem zrušit i uplatnění nároku na tento důchod a počkat si na sepsání žádosti před termínem správného nároku na důchod.
Mám ale spočítán celkový počet evid. dob na 16.034 dní (čerpám z IOL z ČSSZ, který je do konce roku 2022 a připočítala jsem si tam dobu do 10. 8. 2025 ) do správného nároku na starobní důchod včetně náhradních dob, tzn. i s dobou evidence na ÚP, která byla v těchto obdobích:
17.11. 1998 – 18. 2. 2001 – ND uchazeč o zaměstnání 825 dní
11.8. 2005 – 10.2. 2006 – ND uchazeč hm. zabezpečení 184 dní
11. 2. 2006 – 19. 2. 2006 – ND uchazeč o zaměstnání 9 dní
1.5. 2007 – 31.10. 2007 – ND uchazeč hm. zabezpečení 184 dní a
6.11.2007 – 8. 6. 2008 – ND uchazeč o zaměstnání 216 dní.
Započítá se mi, pane Maříku, jaká náhradní doba, tzn. doba evidence na ÚP? Celá doba ND – uchazeč hm. zabezpečení a to 80 % a do doby vyloučené se započítá celých 100 %?
A z doby ND – uchazeč o zaměstnání se mi započítá jen 365 dní? (1 rok), a ten se pokrátí na 80 %, tj. 292 dní a do vyloučených dob se zahrne celých 365 dní?
Můžete mi, prosím, spočítat přesně počet dní, které se započtou do výpočtu SD? Na IOL jsou veškeré doby i evidence na ÚP započítány 100 %.
Mě to vyšlo 14.486 dní, tj. 39 roků 251 dnů.
Kdybych ale zrušila tu fixaci k červnu 2023, tak podle nového zákona o důchodovém pojištění nesplňuji podmínku odpracovaných 40 let, že? Je to tak? To bych musela ještě 114 dní odpracovat a posunout si odchod do správného SD?
Můžete mi prosím poradit, jak mám postupovat a co by bylo pro mne výhodnější?
Děkuji Vám mnohokrát. Jste skvělej!

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zarezervovala jsem si v červnu 2023 předčasný starobní důchod bez výplaty. Správný nárok na starobní důchod mám 11. 8. 2025

Evidence na úřadu práce se hodnotí v rozsahu popsaném v tomto článku. Pro stanovení výše starobního důchodu se tato doba vždy hodnotí na 80 %. Vyloučené doby se ale takto nekrátí, tj. 100 dní evidence se do doby pojištění započte 80 % jako 80 dní, ale vyloučených dob je stále 100. O vyloučenou dobu jde ale jen v rozsahu, v jakém se hodnotí jako náhradní doba pojištění.

Z vámi vypsaných dob se započítají všechna období, ve kterých byla pobírána podpora označená „ND uchazeč hm. zabezpečení“ a ze zbylých dob se zhodnotí poslední rok, tj. období od 2. 10. 2000 do 18. 2. 2001, od 11. 2. 2006 do 19. 2. 2006 a od 6. 11. 2007 do 8. 6. 2008.

K výpočtu doby pojištění je třeba znát celý průběh doby pojištění, ne ho dopočítávat z celkové doby pojištění. Mně vyšlo 41 let a 238 dní pojištění (k 1. 1. 2023 a za předpokladu, že se všechny zbylé doby zhodnotí na 100 %). Údaj na IOLDP není a nemá být výpočet doby pojištění, je to je prostý součet evidovaných dob. Doba pojištění se má počítat pořádně, ne takovýmto obskurním způsobem.

Už jen evidovaná doba bez úřadu práce vychází na 14 616 dní, tj. 41 let a 238 dní, tak pak nemůže v roce 2025 vycházet o dva roky méně. Prodloužení potřebné doby pojištění na 40 let se bude týkat pouze předčasných důchodů.

Co by bylo výhodnější se s jistotou říci nedá, protože nikdo nezná výpočet roku 2025. Mně z mých propočtů vychází, že odložená výplata mezi lety 2023 a 2025 (při dosažení důchodového věku v roce 2025) nedává smysl.