Krátí se vyloučené doby nad 1825 dní na polovinu?

Otázka:

Dobrý den,
můžete mi prosím sdělit, zda je krácená a jak vyloučená doba na evidenci ÚP bez podpory při
výpočtu osobního vyměřovacího základu za rozhodné období? Platí ještě, že nad 1825 dní
vyloučené doby se zbývající krátí na polovinu?
A pak bych Vás chtěl také poprosit o názorný
výpočet vyloučené doby:
Příklad 2 roků:
1. rok = 300 dní + nemoc 23 dní v práci, nemoc v OL 20 dní, evidence na ÚP bez podpory 45 dní.
2. rok = 250 dní ÚP bez podpory, 115 dní + nemoc 26 dní v práci.
Vyloučená doba by byla pro výpočet OVZ kolik?

Předem moc děkuji.

Odpověď:

Krátí se vyloučené doby nad 1825 dní na polovinu?

Vyloučená doba se nad 1825 dní skutečně krátí, ale pouze pokud jde o dobu soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v České republice, a to po dobu prvních 6 let tohoto studia po dosažení věku 18 let nebo teoretické a praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osoby se zdravotním postižením (§ 16 odst. 5 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění). Jiné vyloučené doby se nekrátí.

Ve vašem případě tedy půjde o prostý součet 23 + 20 + 45 + 250 + 26, tj. 364 vyloučených dob.

Upozorňuji, že evidence na úřadu práce se při výpočtu důchodu hodnotí pouze v rozsahu popisném v tomto článku – ve stejném rozsahu se hodnotí jako vyloučená doba.

Spíše pro ostatní čtenáře (protože vy se zjevně orientuje) upozorňuji, že je rozdíl mezi krácením vyloučené doby, na které se ptáte vy a krácením náhradních dob pojištění pro zjištění celkové doby pojištění.