Výhodnější pro výši důchodu by pro mě bylo počítat s vyloučenou dobou. Je možné požádat o změnu výpočtu?

Otázka:

Dobrý den, mám požádané o předčasný důchod v listopadu 2022, když jsem si z e-portálu čssz stáhl informativní výpočet důchodu, zjistil jsem, že za rok 2004 tam mám do poloviny dubna zaměstnání, pak 179 dní uchazeč o zaměstnání, a od 11. listopadu zaměstnání. Současně tam taky je za celý rok uvedené „vedlejší prac. poměr“, což je pravděpodobně dodatečně vyplacená část mzdy za II. čtvrtletí a roční doplatek, celkem 897 Kč, a když jsem si to zadal do kalkulačky, tak si myslím, že ve výpočtu není s dobou nezaměstnanosti počítané jako s vyloučenou dobou. Výhodnější pro výši důchodu by pro mě bylo počítat s vyloučenou dobou. Je možné požádat o změnu výpočtu? A pokud ano, tak jakým způsobem a kdy, co nejdřív s tím rizikem, že by se zpozdilo přiznání důchodu, nebo až po přiznání důchodu požádat o přepočet?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Výhodnější pro výši důchodu by pro mě bylo počítat s vyloučenou dobou. Je možné požádat o změnu výpočtu?

Pokud už máte podanou žádost o důchod, počkejte na vydání rozhodnutí, kde bude zřejmé, jak ČSSZ při výpočtu důchodu postupovala. Pokud by šlo skutečně pouze o příjem po skončení pracovního poměru, tj. doplacení např. odměn ze strany zaměstnavatele, nebude mít tato částka vliv na zhodnocení vyloučených dob z doby evidence na úřadu práce, ale bude přičtena k výdělku ze zaměstnání. Jestliže by ovšem šlo o souběžnou výdělečnou činnost (což podle výše výdělku nevypadá), můžete o zhodnocení vyloučených dob namísto nízkého vyměřovacího základu požádat od 30 dnů od obdržení rozhodnutí o přiznání důchodu – § 86 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb.