Jak se při výpočtu důchodu posuzuje současná evidence na ÚP a DPČ?

Otázka:

Dobrý den na IOLDZ z ČSSZ mám uvedenu dobu od 22.6.2009 do 31.12.2009 jako ND uchazeč o zaměstnání od 1.1.2010 do 22.8.2010 také ND uchazeč o zaměstnání, ale během této doby jsem měla uzavřenou dohodu o PČ od 1.9.2009 do 31.12.2009 a od 1.3.2010 do 31.8.2010 tuto dobu zde mám uvedenu jako pojištění. Chci se zeptat, jak se tato doba bude posuzovat při výpočtu starobního důchodu. Děkuji.

Odpověď:

Jak se při výpočtu důchodu posuzuje současná evidence na ÚP a DPČ?

Výši důchodu v obecné rovině ovlivňují dva faktory – získaná doba pojištění a získané vyměřovací základy (výdělky). V těchto dvou rovinách je třeba se dívat i na překrývající se dobu pojištění:

  1. Doba pojištění – překrývají-li se dvě doby pojištění, hodnotí se pro výpočet důchodu vždy jen jedna doba a to ta, která je pro vás výhodnější. Evidence na úřadu práce se hodnotí v rozsahu 80 %, doba pojištění (tedy i dohoda o pracovní činnosti zakládající účast na pojištění) se hodnotí plně, tj. na 100 %. V době, kdy se vám evidence na úřadu práce a DPČ překrývají se tedy bude přihlížet k DPČ, protože je to pro vás výhodnější.
  2. Vyměřovací základy – doba evidence na úřadu práce je vyloučenou dobou. U DPČ jste však získala i výdělky, které mají před vyloučenou dobou přednost. Nevím, jaké jste měla v dané době výdělky, ale předpokládám, že nižší než v jiných dobách. Proto by bylo vhodné při sepisování žádosti požádat o vyloučení těchto výdělků. Vyloučená doba by měla být výhodnější (rozdíl však v tomto případě bude malý).