Je dobrovolné důchodové pojištění náhradní dobou pojištění nebo vyloučenou dobu?

Otázka:

Dobrý den,
vím to, že doba vedení v evidenci úřadu práce (ÚP), po kterou uchazeč o zaměstnání nepobíral podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, se započítává pro účely důchodu nejvýše v rozsahu tří let, jedná se o tzv. vyloučenou dobu.
1. otázka:
Jestliže ale člověk pobíral od 1.9.2016 1 rok podporu v nezaměstnanosti a ještě 3 roky přerušovaně bude v evidenci na úřadu práce, takže celkem 4 roky, započítávají se mu všechny tyto 4 roky do výpočtu starobního důchodu nebo pouze 3 roky( a to 80%)? Při splnění všech podmínek např. odpracované roky apod.
2. otázka:
Při placení dobrovolného důchodového pojištění, dle vaší terminologie se jedná o náhradní dobu pojištění nebo vyloučenou dobu, nebo obojí?
3. otázka:
Započítává se plně pro výpočet řádného starobního důchodu dobrovolné důchodové pojištění plně nebo pouze 80% jako je to např. na úřadu práce – viz výše.
4. otázka:
Předdůchod platí do vyloučené doby, ale do řádného starobního důchodu se nezapočítává, je to tak?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je dobrovolné důchodové pojištění náhradní dobou pojištění nebo vyloučenou dobu?

Evidence na úřadu práce se hodnotí v rozsahu popsaném v tomto článku. Záleží tedy i na věku žadatele. Doba evidence na úřadu práce, kdy je pobírání podpora se započítává vždy, bez podpory je možné započítat další nejvýše tři roky (v závislosti na věku). Pokud byste 365 dní pobíral podporu (ta se ale nyní vyplácí 11 měsíců, ne celý rok) a dalších 1095 dní byste byl na úřadu práce bez podpory, hodnotilo by se vám pro výpočet starobního důchodu (365 + 1095) x 0,8, tj. 1168 dní.

Doba placení dobrovolného důchodového pojištění není ani náhradní dobou pojištění ani vyloučenou dobou. Tyto pojmy není ani možné takto „stavět“ vedle sebe, protože každý se týká něčeho jiného. Jakému vyměřovacímu základu odpovídá platba pojistného, vysvětluji přímo v článku o dobrovolném důchodovém pojištění.

Jak se která doba hodnotí, vysvětluji zde. Dobrovolné důchodové pojištění se hodnotí plně, tj. na 100 %.

Ano, předdůchod je vyloučenou dobou, ale není dobou pojištění. Vyměřovací základy ale mají přednost před vyloučenou dobou získanou v souběhu (např. při placení dobrovolného důchodového pojištění při předdůchodu). O zhodnocení vyloučené doby je pak třeba požádat.